Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 18 2013

wcaleniejestokej
8964 4bf4
Reposted fromcountingme countingme viaesti esti
wcaleniejestokej
i nagle robi się tak bardzo źle. nie wiadomo dlaczego, ani przez co.. po prostu nagle pojawia się taki przeszywający smutek.  
Reposted fromkatalama katalama viaesti esti
wcaleniejestokej
1709 7004
Reposted fromspontaniczna spontaniczna viaesti esti
wcaleniejestokej
Im mocniej ktoś Cię ściska, tym bardziej za Tobą tęsknił.
— miłe uczucie :)
Reposted from9-smerfnych-mysli 9-smerfnych-mysli viaesti esti

January 06 2013

wcaleniejestokej
Sama obecność przyjaciela, jest bezcenna.
Reposted fromprzyjaciel przyjaciel viaEtien Etien
wcaleniejestokej
Jest jakoś tak obojętnie
Reposted fromrisky risky viazwerbowana zwerbowana
wcaleniejestokej
8556 3569
Lubie gdy niespodziewanie chwytasz mnie za rękę ,  tak jakbyś się obawiał , że zaraz ucieknę.
Reposted fromzenibyja zenibyja viamuchless muchless

December 27 2012

wcaleniejestokej
Cho­ciaż nie był jej, nig­dy nie pot­ra­fiłby wyob­ra­zić so­bie, co czuła, kiedy łapał ją w ra­miona, a ich dłonie i us­ta się stykały.
— dziwny przypadek miłości nieprawdaż?

December 16 2012

wcaleniejestokej
2897 fed8
wcaleniejestokej
wcaleniejestokej
tak bardzo chciałbym
widzieć Cię więcej
— fisz
wcaleniejestokej
3205 adba
Reposted fromcallmeparanoid callmeparanoid viacats cats

December 15 2012

wcaleniejestokej
7631 0aa9
wcaleniejestokej
0244 fc19

December 08 2012

wcaleniejestokej
8058 1bc1
Reposted fromnevermindss nevermindss vialoveorhate loveorhate

November 30 2012

wcaleniejestokej
4985 4a4c
Reposted frometerycznie eterycznie viaEtien Etien
wcaleniejestokej
9842 fd88 500
Reposted fromboanoite boanoite viamirabell mirabell

November 25 2012

wcaleniejestokej
7213 6cb0
Reposted fromcountingme countingme viaalways always
wcaleniejestokej
3878 493c 500
Reposted fromwildatheart wildatheart vianieuciekaj nieuciekaj
wcaleniejestokej
- Jak się masz?
- Nie mam się. 
Reposted frompaulineoliviia paulineoliviia viaLazhward Lazhward
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl